Hoe word je organisatie mantelzorgvriendelijk?

Je wilt als HR-adviseur je organisatie mantelzorgvriendelijker maken. Daarvoor zijn drie routes. Je kunt kiezen voor het actief agenderen en ontwikkelen van mantelzorgbeleid als onderdeel van het HR-beleid. Of je laat mantelzorg aansluiten bij het bestaand HR-beleid. Daarnaast kun je mantelzorg los van beleid op de agenda zetten.

Als HR-adviseur wil je expliciet mantelzorg binnen je organisatie op de agenda zetten. Met het ontwikkelen van een mantelzorgbeleid ‘bouw’ je beleid op vanaf de bodem. Het resultaat is een mantelzorgbeleid dat nauw aansluit op de behoeften van de werkgever en werknemer.

Hiervoor kun je een projectgroep ‘mantelzorg’ oprichten. Deze kleine groep bestaat uit sleutelfiguren. Denk aan een betrokken medewerker met (ex) mantelzorgtaken, een leidinggevende, een OR-lid, een communicatiemedewerker of een verzuimverantwoordelijke.

De projectgroep werkt met een plan van aanpak om mantelzorg te verankeren in de organisatie. Samen formuleer je het doel en de uitgangspunten. Ook besteed je aandacht aan de onderzoeksfase (hoeveel mantelzorgers telt je organisatie?), implementatiefase en een borgingsfase. In elke fase benoem je wat de activiteiten zijn die je in deze fase wilt uitvoeren.

Voor deze route richt je bestaande HR-activiteiten in op mantelzorg. Je kunt mantelzorg bijvoorbeeld meenemen in het werving- en selectiebeleid. Of je maakt in het roosterbeleid afspraken over mantelzorg.

Er zijn veel mogelijkheden om aandacht voor mantelzorg te vragen, zonder dat je hiervoor specifiek beleid hebt ontwikkeld. Dat kan door bijvoorbeeld leuke activiteiten op de dag van de mantelzorg te organiseren. Of in ontwikkelingsgesprekken aan je medewerkers te vragen naar de situatie thuis.