De voordelen van een mantelzorgvriendelijke organisatie

Het structureel aandacht besteden aan de combinatie werk en mantelzorg, levert op tal van vlakken veel winst op. Een overzicht van alle voordelen:

 • Meer kwaliteit én productiviteit van werk
  Mantelzorgers, die werkzaam zijn bij een mantelzorgvriendelijke organisatie, ervaren een betere balans tussen werk en privé blijkt uit onderzoek. Dit resulteert in betere zorg voor de zorgvrager. De medewerker is bovendien productiever.
 • Behoud van kennis en ervaring
  De grootste groep mantelzorgers in de zorg bestaat uit oudere medewerkers. Dit is ook vaak de groep waar veel kennis en ervaring zit. In een mantelzorgvriendelijke organisatie is deze groep duurzamer inzetbaar en kan de organisatie op langere termijn een beroep blijven doen op de kennis en ervaring van deze medewerkers.
 • Verlaging van het ziekteverzuim en verloop
  Organisaties met een mantelzorgvriendelijk beleid kennen een lager ziekteverzuim en hebben minder verloop. Dit zorgt direct voor minder verzuimkosten en minder vervangingskosten. Reken de opbrengsten van een mantelzorgvriendelijk beleid uit voor je eigen organisatie met de rekentool.
 • Meer gezonde medewerkers
  Doordat de organisatie actief beleid voert, om het combineren van werk en mantelzorg mogelijk te maken, gaat de belasting en het stressniveau van de mantelzorger omlaag. De concentratie neemt toe. Een mantelzorgvriendelijke organisatie zorgt voor meer vitale en gezonde medewerkers.
 • Verhoging tevredenheid, bevlogenheid en loyaliteit
  Actief meedenken met de mantelzorger zorgt voor een sfeer van vertrouwen, waardering en loyaliteit naar de organisatie toe.
 • Aantrekkelijk werkgeverschap
  Een mantelzorgvriendelijke organisatie geeft werkgevers een positief imago. Dit helpt in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt waarin (toekomstige) medewerkers steeds kritischer worden bij het vinden van een nieuwe baan.
 • Mantelzorgers nemen extra vaardigheden mee
  Medewerkers leren om goed te kunnen organiseren, om te gaan met stress, sociaal te zijn en efficiënt te werken. Daarvan profiteren ze thuis, en ook in het werk. Ze kunnen mantelzorg en werk combineren. Van deze competenties profiteert de organisatie ook.

Ben je benieuwd wat aandacht voor mantelzorg jouw organisatie in zorg en welzijn gaat opleveren? Daarvoor hebben we een rekentool. Met de rekentool kun je uitrekenen:

 • Wat de opbrengsten zijn, die je organisatie kan realiseren met een mantelzorgvriendelijk beleid;
 • Wat de potentiële omzetstijging kan zijn, wanneer je organisatie structureel aandacht heeft voor mantelzorg.

Naar de rekentool

Lees meer over de opbrengsten van een mantelzorgvriendelijk beleid.