Ondersteunen van mantelzorgers

Als HR-professional zoek je naar haalbare oplossingen voor een gezonde balans tussen werk en zorg. Hoe kun je mantelzorgers het beste ondersteunen zodat de zorg thuis niet te zwaar wordt en zij energie voor het werk blijven houden?

Enkele suggesties:

 • Iedere medewerker in jouw organisatie kan een beroep doen op mantelzorgondersteuning via de gemeente. Iedere gemeente biedt mantelzorgondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Denk aan cursussen, maar ook aan bijvoorbeeld een vergoeding voor kosten openbaar vervoer en vrijwilligers of professionals die taken tijdelijk kunnen overnemen.
 • Via de zorgverzekering is er ondersteuning voor werkende mantelzorgers. Het gaat dan over respijtzorg, mantelzorg coaching of de mantelzorgmakelaar.
 • Mantelzorg NL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Op deze website is meer informatie te vinden over geldzaken, wonen, werk en delen van zorg.
 • Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars: Mantelzorgmakelaars ondersteunen, informeren, regelen en ontlasten mantelzorgers. Denk aan het invullen van aanvraagformulieren, afspraken maken met instanties, het schrijven van brieven en bezwaarschriften schrijven.
 • Particuliere organisaties die een ondersteuningsaanbod hebben voor mantelzorgers en de degene die zij verzorgen in de thuissituatie.

Lees hier wat je vanuit de organisatie nog meer kunt doen om werknemers met mantelzorgtaken te ondersteunen.

Wijs hen bijvoorbeeld op:

 • Wettelijke regelingen.
 • Bedrijfsspecifieke regelingen en cao-regelingen.
 • Maatwerkoplossingen, zoals persoonlijke mantelzorg coaching en de overname van regeltaken door een mantelzorgmakelaar.

Enkele suggesties:

 • Bedenk wat je nodig hebt in de combinatie werk en mantelzorg: wat helpt jou om in balans te blijven?
 • Voer een open gesprek met leidinggevende en/of collega’s en ga uit van geven en nemen.
 • Maak (maatwerk) afspraken en stel een proefperiode voor.

Denk aan:

 • Lunchbijeenkomst met werkende mantelzorgers voor het uitwisselen van ervaringen.
 • Workshop op gezondheids- en/of vitaliteitsdagen over werk en mantelzorg.
 • Training voor werkende mantelzorgers.
 • Teamgesprek over werk en mantelzorg in relatie tot teamprestaties.

Lees hier meer over welke middelen een organisatie nog meer heeft voor het ondersteunen van een individuele mantelzorger.